Πρόγραμμα


ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Θεσσαλονίκη, 21-22 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 Φεβρουαρίου 2014
            ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΛ. ΤΣΙΟΥΜΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
 

9:00-9:30
Προσέλευση-εγγραφές συνέδρων

9:30-10:30
Χαιρετισμοί - Βραβεύσεις


Απονομή Τιμητικής Διάκρισης «Γέρας Κοινωνικού Προτύπου» στην Εναλλακτική Κοινότητα "Πελίτι". Το βραβείο θα παραλάβει ο κ. Παναγιώτης Σαϊνατούδης.


Προεδρείο: Ζάγκας Θεοχάρης, Ζαχαριάδης Άγγελος

10:30-11:00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
«Ο φάρος της Αλεξάνδρειας μια καινοτομία-θαύμα στις τηλεπικοινωνίες», Γ. Καραδέδος

11:00-11:15
Διάλειμμα-καφές

11:15-13:15
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ


«Ευρωπαϊκές Δράσεις τυποποίησης για την ανάπτυξη σύγχρονων προτύπων τεχνολογιών (Δικτύων και Υπηρεσιών) Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας», Ιωάννης  Χοχλιούρος, Αναστασία Σπηλιοπούλου


«Ενεργειακά Αποδοτικός Πομποδέκτης Ε-ζώνης», Ευαγγελία Γεωργιάδου, Ιωάννης Π. Χοχλιούρος , Mario Giovanni L. Frecassetti, Ευάγγελος Σφακιανάκης


«Ανάπτυξη προτύπου ποιότητας για την ασφάλεια κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο  διαδίκτυο», Ιωσήφ Χατζητιμοθέου, Παναγιώτης Μπάτος


«Διαδικτυακές υπηρεσίες logistics σε επιχειρήσεις ταχυμεταφοράς», Δημήτριος Φωλίνας, Μιχάλης Μαυροματίδης
Λιούτας Ευάγγελος


 «Σύγχρονες Μορφές Επικοινωνίας Βίντεο-προς-Βίντεο: Η Προσέγγιση κατά το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα LiveCity», Ιωάννης Π. Χοχλιούρος, Αναστασία Σπηλιοπούλου


«Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Παιγνίων
μέσω Επικοινωνίας Βίντεο-προς-Βίντεο
», Ιωάννης Π. Χοχλιούρος, Ευάγγελος Σφακιανάκης, Ευαγγελία Γεωργιάδου, Αναστασία Σπηλιοπούλου, Βασιλική Παληκύρα, Νικολέττα Λιακοσταύρου, Ιωάννης Καμπουράκης


«Το συστημικό μοντέλο ανάλυσης ατυχημάτων και
διαδικασιών και η εφαρμογή του στην προτυποποίηση ασφάλειας των μηχανοτρονικών συστημάτων (ανθρωποειδών ρομπότ)»,
 Ελευθερία Μήτκα, Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ «Επικοινωνία: ευχή ή κατάρα;», Ματθαίος Τσούγκας, Ιατροδικαστής-Καθ. Πανεπιστημίου

13:15-14:15
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


Προεδρείο: Χρυσαφίδης Ευάγγελος, Χοχλιούρος Ιωάννης


«Παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής προϊόντων δομικών
κατασκευών και νέος CPR. Διατήρηση, αναβίωση και βιωσιμότητα στη
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα»
, Γεωργία Ζαχαροπούλου


«Βυζαντινά αρχιτεκτονικά πρότυπα και επιβίωσή τους», Μαρία Καμπούρη-Βαμβούκου, Αναστάσιος Τάντσης


«SWOT ANALYSIS ενός πρότυπου μοντέλου πολεοδομικής ανάπτυξης», Χατζημιχαήλ Κανέλλα, Γεωργίου Στυλιανή


«R 305/2011 Κανονισμός Δομικών Προϊόντων Δήλωση
Επιδόσεων – Απλούστευση Διαδικασιών»,
Ευθύμιος Γαλανόπουλος

14:15-15:15
Μεσημεριανό Διάλειμμα

15:15-17:00
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΡΟΦΙΜΑ, ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ


Προεδρείο:  Καρυπίδης Φίλιππος, Γκιώση Στέλλα


«Η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων ως μέσο άσκησης της οικονομίας του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος», Ζάγκας Θ., Ζάγκας Δ., Λάγκας Θ.


«Συγκριτική μελέτη συστημάτων ποιότητας στη γεωργία», Γεώργιος Θεοδώρου, Αγάπη Μυτιλέκα, Φίλιππος Καρυπίδης


«Ενδιαφέρον λιανοπωλητών για την πιστοποίηση ποιότητας των νωπών προϊόντων», Φίλιππος Καρυπίδης, Αλεξάνδρα Παυλούδη, Δημήτριος Τσελεμπής


«Συνεταιριστικό Προϊόν: από την Πίστη στην Πιστοποίηση», Αχιλλέας Κοντογεώργος, Αναστάσιος Σέμος


«Πιστοποίηση τροφίμων-Πρότυπο AGRO7 και Κανονισμός απονομής ελληνικού σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα», Σπέντζου Μαίρη


«Τα διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα  (1950-2008): Οικονομική Ανάλυση», Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Κωνσταντίνος Φράγκος, Χρήστος Φράγκος, Κωνσταντίνος Βασιλείου


«Αστικά και Αγροτικά διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα (1957-2008): Οικονομική Ανάλυση», Κωνσταντίνος Βασιλείου, Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Κωνσταντίνος Φράγκος, Χρήστος Φράγκος, Ιωάννης Σωτηρόπουλος

17:00-18.15
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Προεδρείο: Ζαχαριάδης Άγγελος, Τσιάφης Ιωάννης

«Ολιστική διαπαιδαγώγηση σε σύγχρονες σχολικές μονάδες», Βασιλική Λιάλη, Μαρία Σακαλή


«Ο ρόλος του μετασχηματικού ηγέτη στην εφαρμογή των αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Κάτια Μπαλτζάκη


«Ποιότητα και καινοτομία στην ηλεκτρονική μάθηση: Ο ρόλος του εκπαιδευόμενου», Στέλλα Γκιώση


«Ο ρόλος του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στην διαδικασία παραγωγής εργασίας», Στυλιανή   Γεωργίου


«Η ποιότητα των μεθόδων εκπαίδευσης στο πλαίσιο των
επιχειρήσεων»,
Μαριάνα Ι. Παπακωνσταντίνου

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 Φεβρουαρίου 2014
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΛ. ΤΣΙΟΥΜΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

10:00-11:00
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προεδρείο: Αθανασιάδης Κωνσταντίνος, Γκιώση Στέλλα

«Διαμόρφωση αποτελεσματικών εθνικών συστημάτων υποδομών ποιότητας», Αθανασιάδης Κωνσταντίνος

«Ο νέος κανονισμός 305/ 2011/ ΕΕ  για τα δομικά προϊόντα και η ελληνική νομοθεσία για την ενσωμάτωσή του»,  Νικόλαος Λίτινας                                                          

«EDSS: Σύστημα υποστήριξης απόφασης οικολογικής σήμανσης», Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος

«Εξελίσσοντας τη Διοίκηση Έργων: Το Μοντέλο PRiSM™ – Projects  integrating Sustainable Methods», Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης , Ηλιάνα Αδαμοπούλου
11:00-13:00
INTERNATIONAL MEETING “NETWORKING OF SME’s WITH RESEARCH, EDUCATION-TRAINING AND GOVERNANCE”

Chair: Zagas Theocharis, Zachariadis Angelos

INVITED SPEAKERS

"Networking of SMEs in European emerging economies – education and standardization", Dr. Ivana Mijatović, Assistant Professor, Faculty of organizational science, University of Belgrade, Serbia

“Need to establish professional communities – the case of standardization”, Dr. Ir. Henk de Vries, Associate Professor Standardisation, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Netherlands

“Knowledge goes Dutch - Sharing knowledge, experience and skills through a community of practice”, Mr. Jeroen Trietsch, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Netherlands
13:00-14:00
Μεσημεριανό Διάλειμμα
14:00-15:45
ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προεδρείο: Θεοδωρίδης Γεώργιος, Ράικος Νικόλαος

«Η περιφερειακοποίηση της υγείας στο πλαίσιο του "Καλλικράτη"»,  Ευάγγελος Ι. Χρυσαφίδης, Βασίλης Κ. Ακριτίδης

«Τυποποίηση στην οργάνωση, τη λειτουργία και το σχεδιασμό χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος-χώρων αναψυχής», Ελένη Χρυσαφίδου, Σοφία Χρυσαφίδου, Ευάγγελος Ι. Χρυσαφίδης

«Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου (Ιnternal Audit), ως  διαδικασία αποτελεσματικής  χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε ένα δημόσιο οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας: Νοσηλευτικά Ιδρύματα της  3ης  και 4ης  Υγειονομικής  Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (3ης και 4ης  Υ.ΠΕ.)», Δημήτριος Μυλωνάς, Μαρία Μπιγάκη

«Η διερεύνηση της πιθανότητας χρεοκοπίας / πτώχευσης των ιδιωτικών μονάδων υγείας που λειτουργούν στην Ελλάδα μέσω μοντέλων πρόβλεψης της πιθανότητας χρεοκοπίας»,  Δημήτριος Μυλωνάς, Ταλλίδου Ευαγγελία

«Κέντρα Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Κ.Μ.M.Ε.)», Ευάγγελος Χρυσαφίδης, Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης, Βασίλης Κ. Ακριτίδης

«Η ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 παράγοντας βελτίωσης της Αναπτυξιακής δυναμικής μιας περιοχής: Μελέτη περίπτωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» , Δημήτριος Μυλωνάς , Μαρία Κωνσταντινίδου 

«Η διερεύνηση των επιπτώσεων από τον λογιστικό χειρισμό πάγιων με τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ16), στην Καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης μιας επιχείρησης: Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου τροφίμων και ποτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών»,  Δημήτριος Μυλωνάς, Βασίλειος Μαντάς
15:45-16:30
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προεδρείο:  Ζάγκας Θεοχάρης, Ζαχαριάδης Άγγελος, Τσιάφης Ιωάννης

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ