Επιτροπές

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Σ. ΕΝΕΠΡΟΤ)
Ζαχαριάδης Άγγελος, Πρόεδρος
Τσιάφης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
Χριστοδουλοπούλου Αικατερίνη, Γεν. Γραμματέας
Αθανασιάδης Κωνσταντίνος, Ειδ. Γραμ. επί των Οικονομικών
Χρυσαφίδης Ευάγγελος, Σύμβουλος επί των Διοργανώσεων


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζάγκας Θεοχάρης, Καθηγητής ΑΠΘ, (Πρόεδρος)
Αδαμόπουλος Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Δεληγιαννάκης Μανώλης, Πρόεδρος Hellas Cert, Μέλος ΔΣ ΕΣΥΠ
Θεοδωρίδης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ
Καπετάνος Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ
Ράικος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου
Τζώνας Παναγιώτης, Αναπλ. Πρόεδρος ΑΤΕΙΘ
Χατζημιχαήλ Κανέλλα, Φοιτήτρια ΟΔΕ, ΠΑΜΑΚ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γκιώση Στέλλα, Δρ. Πανεπ. Μακεδονίας, Οικον. MBA, Σύμβουλος Ποιότητας (Πρόεδρος)
Αγγελόπουλος Σταμάτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Αδαμόπουλος Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Αθανασιάδης Κων/νος, Διδάκτωρ Τεχνικών Επιστημών
Γαλανόπουλος Ευθύμιος, Τεχνικός Διευθυντής & ΥΔΠ  C3T
Γεωργίου Στέλλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γιομπλιάκης Ευάγγελος, MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων
Καρυπίδης Φίλιππος, Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Λίτινας Νικόλαος, Πολ.Μηχαν. ΕΜΠ, Επικεφαλής Αξιολογητής Εργαστηρίων ΕΣΥΔ
Μπαλτζάκη Αικατερίνη, Διδάκτωρ, Ηλεκτρ. Μηχανικός, Καθηγήτρια Β’ βάθμιας εκπαίδευσης
Μυλωνάς Δημήτριος, Διδάκτωρ, Οικονομολόγος, Νομικός, Λογιστής, Σύμβουλος Εκπαίδευσης
Πουστουρλή Αικατερίνη, Δρ, Manag.Stand. Syst.& Integration Manag. Syst. Expertise and Auditor
Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου
Τσιάφης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Φωλίνας Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Χοχλιούρος Ιωάννης, Διδάκτωρ, Ηλ.Μηχαν, Προϊστάμενος Τμ.Ερευν.Προγρ.Σταθερής, Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
Χρυσαφίδης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Ψαρόπουλος Χρήστος, Διδάκτωρ Οικονομολόγος, ,Καθηγητής ΕΚΔΔΑ