Επικοινωνία


Για επικοινωνία

      Γραμματεία: κα Χριστοδουλοπούλου Κατερίνα
      Τηλέφωνα:  2310 995461
      FAX 2310 995461
      Ταχυδρομική Διεύθυνση: Επιμενίδου 19, 546 33 Θεσσαλονίκη
      Ηλεκτρονική Διεύθυνση:protypation@auth.gr
      Ιστοσελίδα: www.eneprot.gr